Klubbledelse

 

Styreleder Arnt Olav Aarseth
Nestleder Bjørnar Helland
Sekretær Caroline Vestre Osvik
Kasserer (styremedlem) Karin Hånes
Styremedlem Christine Vaksdal Nilsen
Styremedlem Siri Stoknes
Styremedlem Gunn Kristin Stette 
Revisor Evelyn Rørvik

Ekstra informasjon